วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำทักทาย(ประเทศอาเซียน)


คำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน)
บรูไนซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซียซาลามัต เซียง
มาเลเซียซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์กูมุสตา
สิงคโปร์หนีห่าว
ไทยสวัสดี
กัมพูชาซัวสเด
ลาวสะบายดี
พม่ามิงกาลาบา
เวียดนามซินจ่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น